En el nou episodi de Íntimes, Jèssica i jo parlem de les Trobairtiz, és a dir, de les dones trobadores que cantaven a l’amor entre els segues XII i XIII i que suposaren un impuls de l’espledor de la cultura occitana.  “Aquestes dones apostaren per una forma d’estar en el món, exercint una notable autoritat en la política i en la cultura del seu temps, sent creadores i portadores de cultura. Practicaren i ensenyaren a estar en el món amb el seu desig, sense violència, reconeixent la força creadora i civilitzadora de l’amor.”

Et deixe l’episodi perquè l’escoltes.

 

 

Una abraçada,